30 okt, 2020

Oktober 2020: Tilburg stemt Voor 14!

Goed nieuws!

De gemeenteraad van Tilburg heeft donderdag 29 oktober, in navolging van andere grote gemeenten als Nijmegen, Arnhem, Den Haag, Utrecht en Maastricht, een motie aangenomen die de regering oproept tot een verhoging van het wettelijk minimumloon naar €14 per uur. De motie werd ingediend door PvdA, GroenLinks, SP en 50 Plus en werd met een meerderheid van 22 stemmen voor en 17 stemmen tegen aangenomen.

Het college heeft nu de opdracht om bij de politiek in Den Haag per brief aan te dringen op een landelijke verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Maar óók om de betreffende brief te versturen aan alle andere gemeenteraden in Nederland en andere relevante kanalen ter inspiratie
en mobilisatie van medestanders. Én dit onderwerp binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten op de agenda te zetten!

 

Tilburg Voor 14 bij de ‘Maawmuur’

In aanloop naar de stemming over de motie, heeft zijn er 428 handtekeningen van bewoners opgehaald door Tilburg Voor 14, waarmee de gemeenteraad werd opgeroepen om zich uit te spreken. Het aanbieden van deze handtekeningen gebeurde symbolisch bij de Maawmuur: de Tilburgse 'klaagmuur' waarvan de grote, zware, stalen letters met hun harde vaste vorm symbool staan voor de 'harde klacht' c.q. kritiek.

Tilburg Voor 14 is trots op deze overwinning, maar de strijd is natuurlijk nog niet gestreden. Tilburg gaat door!

Meer weten? Meedoen? Lees meer:

TILBURG VOOR 14

Een overzicht van gemeentes waar de motie Voor 14 is aangenomen vind je hier:

VOOR 14 OVERWINNINGEN

Font size