Privacyverklaring

De bescherming van jouw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring (d.d. 30 augustus 2023) lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen.

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), gevestigd aan Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor 16 is een campagne van de FNV en valt daarom onder het privacybeleid van de FNV. 

Wij respecteren de privacy van alle leden, gebruikers en bezoekers van de Voor 16 website.

Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan Voor 16 (FNV) geeft, vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonsgegevens die de FNV en Voor 16 verwerken 

Voor 16 verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruik maakt of wil gaan maken van de Voor 16 en/of FNV-diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Aanvullende persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken van de leden 

De FNV verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou: 

 • Lidmaatschap vakbond

Als het nodig is voor de dienstverlening bij individuele zaken: 

 • Juridisch- en/of medisch dossier

Met welk doel en op basis van welke grondslag FNV persoonsgegevens verwerkt 

De FNV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor het registreren van jouw lidmaatschap

Hiervoor gebruiken wij je volgende gegevens: 

 • Geslacht 
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Adres 

b. Het afhandelen van jouw contributie

Hiervoor gebruiken wij je de volgende gegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Lidmaatschapnummer
 • Bankrekeningnummer 

c. Verzenden van de FNV nieuwsbrief en/of magazine

Hiervoor gebruiken wij je de volgende gegevens: 

 • Adres
 • E-mailadres 

d. Om contact met je op te nemen als dit nodig is om de FNV dienstverlening uit te kunnen voeren

Hiervoor gebruiken wij je: 

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres

e. Wanneer je (juridische) hulp of bemiddeling van de FNV vraagt

Hiervoor gebruiken wij je: 

 • Lidmaatschapnummer 
 • Juridische- en/of medisch dossier  

f. Als wij hier toe wettelijk verplicht zijn,

zoals gegevens die de FNV nodig heeft voor de belastingaangifte

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor de hiervoor onder a tot en met h genoemde doelen, doen wij op basis van je toestemming. Echter doen we de verwerking van jouw persoonsgegevens voor het onder f genoemde doel, op basis van een wettelijke verplichting die op ons rust. 

h. In de Voor 16 campagne

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Aanvullende persoonsgegevens die je actief verstrekt

De Voor 16 campagne verwerkt je voor-en achternaam en e-mailadres voor:

 • Als handtekening onder de petitie die je hebt ondertekend
 • De Voor 16 nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De FNV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ten aanzien van de hiervoor onder a tot en met f genoemde doelen, hanteren wij de volgende bewaartermijnen: 

Doel     Bewaartermijn 

a .         5 jaar 
b.          7 jaar 
c.          Tot aan de einddatum van je lidmaatschap 
d.          Tot aan de einddatum van je lidmaatschap 
e.          15 jaar 
f.           5 jaar 
g.          5 jaar
h.          5 jaar

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

De FNV verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van de FNV, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

De FNV verkoopt jouw gegevens niet aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de FNV gebruikt voor website bezoekers 

Voor 16 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Analytische en tracking cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, gebruiken we om jou op maat gemaakte content en advertenties aan te kunnen bieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan de Voor 16 website informeren we je over deze cookies.

Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies door je internetbrowser in te stellen zodat er geen cookies meer opgeslagen worden. De eerder opgeslagen cookies kunnen via de instellingen van je browser worden verwijderd. 

Zie voor een toelichting: cookieverklaring

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen. Je kan dit kenbaar maken via [email protected] 

Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Voor 16. Je kan dit kenbaar maken via [email protected]

Dataportabiliteit 

Je hebt het recht om bij Voor 16 een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jou of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen. Je kunt dit aanvragen bij [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is ingediend, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Markeer in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer én Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen 4 weken op jouw ingediende verzoek. 

Voor 16 wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Voor 16 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring moeten aanpassen in verband met gewijzigde omstandigheden. Let dus altijd op de datum bovenaan deze privacyverklaring en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is. Voor 16 doet zijn best wijzigingen in deze privacyverklaring ook apart aan te kondigen. 

Contactgegevens

https://www.voor14.nl 

Hertogswetering 159

3543 AS Utrecht

088-368 0 368 

De FNV heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

De FG is te bereiken via [email protected]

Font size