Over Voor 16

Een eerlijk minimumloon

Van een eerlijk minimumloon kun je rondkomen. Je kunt ervan leven, zonder dat je iedere maand nog een stukje maand overhebt. Daarom moet het minimumloon in verhouding zijn met alle andere lonen in Nederland. Een eerlijke verhouding is een minimumloon van minstens 60% van het mediaan loon 

Een eerlijke verhouding is een minimumloon van minstens 60% van het mediaan loon

60% van het mediane loon? 

Dit betekent dat niemand minder dan 60% van het middelste loon verdient. Wanneer je alle lonen in Nederland van laag naar hoog naast elkaar zet en dan precies het midden pakt, dat is de mediaan. Hier 60% van wordt internationaal erkend als de standaard voor een minimumloon waarbij je geen risico loopt om in armoede te leven. Die norm is nu in EU-wetgeving opgenomen, omdat die voor een eerlijke verhouding zorgt tussen het minimumloon en alle andere lonen.  

Waarom nu? 

Door afspraken in Europa moet Nederland vóór 15 november 2024 een nieuwe Wet minimumloon (WML) invoeren. Dat de wet ingevoerd wordt zoals wij willen is geen gegeven. Daarom roepen we de regering op: laat deze kans niet lopen. Kom met een serieus wetsvoorstel waarin:

  • wordt vastgelegd dat het minimumloon wordt gekoppeld aan 60% van het mediane loon;
  • waarin de uitkeringen aan het minimumloon gekoppeld blijven;
  • waarin een einde wordt gemaakt aan de lagere minimumlonen voor jongvolwassenen en;
  • waarin werknemers en vakbondsvertegenwoordigers worden beschermd als zij van hun recht om collectief te onderhandelen gebruik willen maken.

Over voor16

De campagne voor16 van de FNV strijdt voor een eerlijk minimumloon. 

Wat we willen is een eerlijke wet. Een wet die maakt dat je van het minimumloon kunt rondkomen. Een wet die ervoor zorgt dat het minimumloon structureel meestijgt met alle andere lonen! Een wet die vastlegt dat het minimumloon minimaal 60% van het mediaan loon is.  

Een wet die ervoor zorgt dat het minimumloon structureel meestijgt met alle andere lonen!

Font size