08 jan, 2020

Minimumloon moet omhoog om armoede tegen te gaan

Kabinet slaat plank mis met evaluatie Wettelijk Minimumloon

De FNV kan zich niet vinden in de conclusies van de evaluatie Wettelijk Minimumloon. Over een langere periode zijn het minimumloon en de hieraan gekoppelde uitkeringen stelselmatig achter gebleven bij de welvaartsontwikkeling. Hierdoor heeft het huidige minimumloon een lagere koopkracht dan in het verleden.

Door deze achterblijvende minimumlonen is het minimumloon ook steeds minder effectief geworden in het voorkomen van armoede. Om deze problemen op te lossen is een verhoging van het minimumloon naar €14,- gewenst.

Koopkracht lager dan in jaren ‘80

Zakaria Boufangacha, lid Dagelijks Bestuur FNV: ‘De afgelopen tien jaar is de Nederlandse economie flink gegroeid, maar het aantal mensen dat het minimumloon verdient, is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Iemand met het minimumloon heeft op dit moment zelfs een lagere koopkracht dan iemand aan het begin van de jaren ’80.’

FNV is van mening dat de periode die in de evaluatie bekeken wordt kort is. Als er naar een langere periode dan alleen de afgelopen 10 jaar was gekeken zou men wel tot de conclusie komen dat het minimumloon sterk achtergebleven is bij de gemiddelde loonontwikkeling en de cao-lonen. Ook had er beter moeten worden gekeken of het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen wel hoog genoeg zijn om armoede te voorkomen. Armoedebestrijding en voorkoming is namelijk het primaire doel van het minimumloon.

Politieke keuze

Boufangacha: ‘Het is nu een kwestie van politieke keuzes maken, van politieke wil. Terwijl bedrijven prima verdienen, zijn er grote groepen werkenden die niet of nauwelijks rondkomen van hun inkomen en afhankelijk zijn van allerlei toeslagen. De keuze moet zijn om ervoor te zorgen dat die groepen een eerlijker deel van de welvaart krijgen. Dat is goed voor deze mensen, goed voor de economie en goed voor een betere samenleving. Het kabinet is met oogkleppen op aan het regeren wanneer ze zich voor haar beleid baseert op de gebrekkige evaluatie. Ook heeft het kabinet boter op haar hoofd wanneer ze enerzijds oproept om de lonen flink te verhogen en aan de andere kant het vertikt om het minimumloon te verhogen, waardoor in een klap een grote groep Nederlanders erop vooruit kan gaan.’

FNV wil dat iedereen kan leven in plaats van overleven. Dat iedereen zich vrij voelt in plaats van beperkt. Dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en mee kan doen. De oplossing voor een eerlijker verdeling moet gevonden worden in het verhogen van het wettelijk minimumloon. Met wat het nu is, redden mensen het niet en zijn zij afhankelijk van allerlei toeslagen om net rond te kunnen komen. Dit staat in schril contrast met het feit dat er elk jaar meer miljonairs en miljardairs bijkomen in Nederland en dat de economie al jaren groeit.

Word wakker en sta op>>

Font size