27 jun, 2023

Dé kans voor een eerlijke wet!

Ken jij de Gelukskat? Dit is onze kans voor een eerlijke wet! Teken de oproep!  

Kom, we duiken in de wereld van de Maneki Neko. Deze charmante Gelukskat komt oorspronkelijk uit Japan. Ze brengt welvaart en geluk. Dat kunnen we in Nederland hard gebruiken. Veel mensen kunnen niet rondkomen. Zeker na een periode van torenhoge inflatie.

De Voor14 campagne heeft gezorgd voor een verhoging van het minimumloon. Maar een eenmalige verhoging is niet genoeg. 14 euro is niet genoeg. Er moet nu een eerlijk minimumloon komen. Een minimumloon dat structureel meestijgt met alle andere lonen!

En dit is het moment. Daarom komen we met deze oproep.

Maak een eerlijke wet!

Door Europese afspraken moet Nederland een nieuwe Wet minimumloon maken. Die wet kan ervoor zorgen dat het minimumloon eerlijker wordt. Deze wet is onze kans. 

Europa adviseert dat het minimumloon minimaal 60% moet zijn van wat een doorsneewerker verdient. Dat is 60% van het mediaan arbeidsinkomen. Voor14 wil dat dit wordt vastgelegd in de wet. Maar het kabinet wil zich er makkelijk van af maken: wel een nieuwe wet, geen eerlijke wet.

Het kabinet moet de nieuwe wet voor 15 november 2024 invoeren. Dat lijkt ver weg. Maar een nieuwe wet maken en goedkeuren kan zeker een jaar duren. En dus roepen we het nu kabinet op, gesteund door onze eigen Gelukskat: ‘Maak vóór 15 november dit jaar een eerlijk wetsvoorstel! Voor een wet die maakt dat het minimumloon structureel meestijgt met alle andere lonen!'

Teken de oproep nu! Want de tijd tikt!

Font size