01 jul, 2020

D66 steunt Voor 14 al in Den Haag en Zwolle

De lokale fracties van D66 Den Haag en Zwolle steunen Voor 14!

De gemeenteraad van Den Haag heeft zich op 30 juni 2020 uitgesproken voor het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. De motie werd ingediend door SP'er Lesley Arp met Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij.

De motie roept de gemeenteraad van Den Haag op om aan te dringen bij het kabinet op het verhogen van het minimumloon naar 14 euro. 30 van de 42 raadsleden stemden voor, waaronder D66. Hiermee is de motie aangenomen met een forse meerderheid.

Eerder stemde D66 al in met een vergelijkbare motie in Zwolle op 29 juni 2020. Helaas was deze steun niet voldoende. De motie kreeg te weinig stemmen om te worden aangenomen.

Sonja Paauw (D66 Zwolle): "Je kan de redenering volgen dat dit landelijke politiek is, maar die landelijke politiek heeft wel invloed op onze Zwolse inwoners die erbij gebaat zouden zijn als dat minimumloon omhoog gaat. En wij vinden het dus wel belangrijk dat wij daarvoor lobbyen."

 

Font size