Zorgt een verhoging van het minimumloon voor grote prijsstijgingen?

Answer

Nee. Het aandeel in de totale lonen van mensen die het minimumloon of net daar boven verdienen is klein, omdat ze weinig verdienen. Daarbij werken ze vaak bij grote bedrijven die hoge winsten maken en miljoenen uitkeren aan aandeelhouders. Zij kunnen er ook voor kiezen om iets minder winst te maken en een eerlijk loon te betalen aan mensen die het echte werk doen.

Als we het minimumloon verhogen naar 16 euro, dat leidt dit tot een verhoging van 20,46%. Als al deze kosten doorberekend zouden worden (wat niet gebeurd), zouden de prijzen ongeveer met 0,36% stijgen.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.