Wie gaat deze verhoging betalen?

Answer

Vooral de grote bedrijven met hoge winsten en de overheid. De grote bedrijven boeken jaar in jaar uit hogere winsten, terwijl het minimumloon nog op het koopkrachtniveau van de vorige eeuw ligt. En dat terwijl het vaak grote bedrijven zijn die mensen op minimumloonniveau in dienst hebben. Ook de overheid moet een gedeelte voor zijn rekening nemen, want als mensen meer te besteden hebben, krijgt de overheid meer belasting binnen.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.