Wat willen we bereiken met deze beweging?

Answer

Wij willen dat iedereen kan leven in plaats van overleven. Dat iedereen zich vrij voelt in plaats van beperkt. Dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft en mee kan doen. Wij gaan politici laten luisteren en de rijkdom eerlijker verdelen. Zij moeten het minimumloon verhogen naar een eerlijke 14 euro per uur. Hiermee stijgt ook het inkomen van mensen die een uitkering en AOW nodig hebben.