Wat wil Voor16 bereiken?

Answer

Wij willen dat iedereen kan leven in plaats van overleven. Want iedereen verdient het om genoeg geld te hebben om leuke dingen te kunnen doen. Dit kan alleen als het verschil tussen arm en rijk kleiner wordt. Een belangrijke eerste stap is in de wet vastleggen dat het minimumloon 60% van het mediane loon in Nederland wordt. Dat is nu 16 euro per uur. Hierdoor groeit het minimumloon mee met alle andere lonen in Nederland. Ook de koppeling met uitkeringen willen we behouden en er moet een einde komen aan lagere lonen voor jongvolwassenen.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.