Wat heeft dat te maken met een Europese Richtlijn?

Answer

Europa wil een verbetering van de werk- en leefomstandigheden en de loonongelijkheid verminderen in al haar lidstaten (waaronder Nederland). Hiervoor is de richtlijn ‘toereikende minimumlonen’ aangenomen. Hierin staat dat Nederland met een nieuwe Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML) moet komen die toereikend is. Wat toereikend precies betekent, mag door iedere lidstaat zelf bepaald worden. Europa geeft als advies 60% van het mediane loon te gebruiken.  

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.