Wat bedoelen jullie met 60% mediaan?

Answer

Wanneer je alle lonen in Nederland van laag naar hoog naast elkaar zet en dan precies het midden pakt, dat is de mediaan. Hier 60% van wordt internationaal erkend als de standaard voor een minimumloon waarbij je geen risico loopt om in armoede te leven. Zo zorgen we dat het minimumloon beter meegroeit met het doorsnee inkomen in Nederland én voorkomen we dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. De mediaan is een soort gemiddelde, maar het verschil is dat de mediaan minder gevoelig is voor uitschieters (extreem hoge lonen).

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.