Waarom een verhoging naar 16 euro?

Answer

16 euro komt niet uit de lucht vallen. Dit is namelijk 60% van het mediane loon in Nederland. Dit is een internationale standaard, die door Europa als norm is opgenomen in de nieuwe richtlijn toereikende minimumlonen. Toen het minimumloon ingevoerd werd in 1969 voldeed Nederland ruimschoots aan deze standaard (66%) en stonden we in de top drie van landen met een toereikend minimumloon. Inmiddels is dat gedaald naar 46,6% en staan we op plaats 16 van Europese landen. En dat terwijl we sinds 1969 veel productiever zijn geworden en de winsten van bedrijven fors zijn gestegen.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.