02 mei, 2024

Eerste kamer stemt tegen, nieuwe kans komt al snel

De Eerste Kamer heeft een stemming gehouden over de verhoging van het minimumloon. Deze belangrijke maatregel, die de koopkracht van duizenden hardwerkende mensen zou verbeteren, werd echter verworpen. Wat opvallend is, is dat de BBB - ook bekend als de BlaBlaBla partij - heeft gekozen om tegen de verhoging te stemmen. Afgelopen week stemden zij in de Eerste Kamer namelijk tegen de minimumloonverhoging van 1,2%. Dit is voor ons reden om het verhaal van minimumloners extra uit te lichten. Hier kun jij je verhaal delen. 

Het is teleurstellend dat de BBB, die beloofde op te komen voor de gewone burger door een hoger minimumloon op te nemen in hun verkiezingsprogramma, nu de kant lijkt te kiezen van de agro-industrie. Hun connecties met lobbyisten uit de landbouwsector en grote agrobedrijven zoals De Heus, Royal A-ware en VanDrie Group zijn onthuld, en het is duidelijk dat ze hun belangen boven die van de gewone mensen stellen

Partijen als CDA en VVD kiezen andermaal de kant van het grootkapitaal terwijl zij zich achter de belangen van de MKB verschuilen. Verder stelde zij vragen bij de doelmatigheid van de wet. “Wat is er doelmatiger dan het verhogen van het minimumloon?” vroeg tijdens het debat in de eerste kamer Mei Li Vos van PVDA-GroenLinks terecht.

De enige eerlijke manier om de bestaanszekerheid van miljoenen Nederlanders te garanderen is met een hoger minimumloon van 16 euro gekoppeld aan 60% van het mediane loon. Daar wil het grootkapitaal niet aan meebetalen. Dat zullen zij niet zonder slag of stoot laten gebeuren. Als burgers hebben we de macht om onze stem te laten horen en te eisen dat onze vertegenwoordigers onze belangen dienen, niet de belangen van de agro-industrie en lobbygroepen. Dat kun je doen door hier je verhaal met ons te delen

 

 

Ondertussen is er al een eerste voorstel van de nieuwe Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin is duidelijk geworden hoe het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Europese Richtlijn toereikende minimumlonen vormgeeft in Nederland. Deze wet is niet genoeg. Zo is er bijvoorbeeld geen koppeling met 60% van het mediane loon opgenomen in de nieuwe wet. Een alternatieve richtlijn is er niet gegeven. Deze wet is een belangrijke kans om een goed minimumloon voor iedereen in de wet te verankeren. 

De tijd dringt! Deze maand nog wordt de nieuwe minimumloonwet besproken in de Tweede Kamer. We hebben ook jouw verhaal nodig om samen een krachtig signaal af te geven naar politici. Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand achterblijft. Deel ook je verhaal met ons via het formulier op onze website. Wij zorgen ervoor dat je stem niet alleen gehoord wordt, maar ook telt!

Deel hier je verhaal. 

Font size