Matthijs vertelt zijn verhaal Voor 14

“Het is mijn missie om de machtsverschillen aan te pakken. Een forse verhoging van het minimumloon naar 14 euro zou een belangrijke eerste stap zijn."

- Matthijs

Matthijs was als onderzoeker kunstmatige intelligentie verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij zag daar hoe algoritmes machtsongelijkheid kunnen vergroten en strijdt voor het aanpakken daarvan.

"Gedurende mijn studietijd en daarna als wetenschapper kunstmatige intelligentie werd ik mij ervan bewust hoe mensen die macht hebben de samenleving vaak op een nadelige manier beïnvloeden. Een kleine groep machthebbers speelt de baas over een grote groep burgers. Dat begint met het bespieden van mensen om ze te controleren, en leidt uiteindelijk tot onderdrukking en discriminatie. Dit doet een appèl op mijn gevoel van onrecht."

"Algoritmes worden ingezet om zoveel mogelijk gegevens van burgers te registreren en te meten. Dit wordt gerechtvaardigd onder de noemer 'fraude opsporen', of 'efficiëntie van werknemers controleren'. Uiteindelijk leidt het echter vooral tot een versteviging van de bestaande machtsposities, en gaat het ten koste van burgers. Daarbij richt de 'fraudejacht' zich vooral op mensen die het al niet breed hebben. Het toeslagenschandaal komt hier natuurlijk in gedachten, maar ook bijvoorbeeld callcenter medewerkers ondervinden de gevolgen van dit systeem: een systeem dat is gebouwd vanuit wantrouwen.

"Recent is in de Tweede Kamer vóór een systeem gestemd dat nog schadelijker is: 'Super SyRI'. Dit is opnieuw een systeem met discriminerende algoritmes, dat massaal bespiedt en een nieuwe klopjacht zal openen. Als dit door de Eerste Kamer heen komt, zal het nog meer levens kapot maken. Ik wil dit patroon doorbreken en daarom ben ik nu lijsttrekker van de Piratenpartij."

"Het is mijn missie om de machtsverschillen aan te pakken. Dat is een strijd van de lange adem. Op de arbeidsmarkt zou een forse verhoging van het minimumloon van 10 naar 14 euro een belangrijke eerste stap zijn. Nu is er momentum om het te realiseren en het zal miljoenen mensen ten goede komen. Dit is hoog nodig want het besteedbaar inkomen staat sinds 1977 stil, zoals je hier kunt lezen."

"Naast een verhoging van het minimumloon ben ik ook een groot voorstander van een onvoorwaardelijke basis inkomensgarantie. Deze maatregelen vullen elkaar goed aan. Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid en waardigheid, vrijheid en geluk. Met een basisinkomen heeft iedereen meer vrijheid zelf te bepalen op welke manier ze een zinvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving. Het verbetert de onderhandelingspositie van werknemers. Als er dan banen blijven liggen, zullen werkgevers aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en hogere salarissen moeten bieden."

Font size