Larissa vertelt haar verhaal Voor 14

Je kunt nog zo je best doen om aan je eigen kunnen te werken, maar als je constant financiële stress ervaart, schiet je er geen centimeter mee op."

- Larissa, lid van DWARS

Larissa is studente toegepaste psychologie en lid van DWARS, de jongerenorganisatie van Groen Links. Ze is voorstander van een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen, en legt graag uit waarom.

"Ik ben opgegroeid in een eenoudergezin in Middelburg. Mijn moeder was maatschappelijk werkster op een school. We waren een gelukkig en harmonieus gezin en konden goed rondkomen van haar salaris. Totdat mijn moeder haar baan kwijtraakte en we afhankelijk werden van een uitkering. Dat was het moment dat we in een negatieve spiraal raakten."

"Mijn moeder kreeg burn-out klachten en kwam in een overlevingsmodus terecht. Dit had gevolgen voor mij als kind, en later als puber. Ik moest op mijn tenen lopen, de relatie met mijn moeder verslechterde, er was minder aandacht voor elkaar. Uiteindelijk ben ik op mijn 17e uit huis gegaan."

"Ik heb vanaf jonge leeftijd verschillende baantjes gehad waar ik werkte voor het minimumloon. Toen ik op mezelf ging wonen en moest stoppen met studeren, ondervond ik hoe moeilijk het was om daarvan rond te komen. Het lukte me maar net. En ik ging al snel denken dat het aan mezelf lag, dat ik gefaald had. Alsof er een stem in mijn hoofd zat die zei 'Dan moet je maar harder werken...'."

"Toen ik voor mijn studie onderzoek deed naar risicovol gedrag onder jongeren op straat, zag ik dat veel van deze jongeren uit gezinnen komen waarvan de ouders moeilijk rondkomen. Er is een duidelijke link tussen opgroeien in armoede en criminaliteit. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat."

"Door hulpverleners wordt ingezet op gedragsverandering, op het uitvergroten van talenten en kwaliteiten. Dat is niet onbelangrijk, maar de kern van het probleem reikt verder dan dat. Het is bewezen dat stress, en met name geldstress, een onwijs grote impact kan hebben op het cognitief functioneren. Je kunt nog zo goed je best doen om aan je eigen kunnen te werken, maar als je constant stress ervaart, schiet je er geen centimeter mee op. Laten we het probleem oplossen door verder te kijken dan het individu, en meer te focussen op het systeem eromheen."

Font size