Jamila - Voor 14

"Bij ouderen die hier als gastarbeider naartoe kwamen is de armoede extra schrijnend, omdat zij voor ieder jaar dat ze niet in Nederland woonden, gekort worden op hun AOW."

- Jamila, ouderenwerker

Jamila, uitkeringsgerechtigde en ouderenwerker Amsterdam-Zuidoost

"Ik werk met groepen ouderen in Amsterdam-Zuidoost. Zowel armoede als eenzaamheid zijn voor hen een groot probleem. Wat mij het meest raakt, zijn de verhalen van ouderen die vijftig jaar geleden hun land, huis en familie hebben achtergelaten om in Nederland te gaan werken. Deze mensen ontvangen namelijk een lagere AOW-uitkering dan mensen die in Nederland geboren zijn."

"Dat komt door hoe dit wettelijk geregeld is: je bouwt een volledige AOW uitkering op als je 50 jaar voordat je de AOW-uitkering ingaat, in Nederland hebt gewoond. Als je AOW leeftijd 66 jaar is, dan start de opbouw van de AOW bij 16 jaar. Je ontvangt 2% minder AOW- uitkering voor ieder jaar waarin je niet in Nederland hebt gewoond of gewerkt. Dus als je met een AOW leeftijd van 66 jaar, op 21-jarige leeftijd in Nederland bent gekomen, dan loop je vijf jaar AOW opbouw mis en krijg je 10% minder."

”Het is een schande. Dit zijn de mensen die onze economie hebben opgebouwd, die jarenlang in fysiek zware beroepen hebben gewerkt, voor lage salarissen, soms zonder pensioenopbouw. Deze mensen hebben vandaag de dag grote moeite om hun rekeningen te betalen en rond te komen. Zo ook mijn vader, die van €650 in de maand moet leven. Hij is te trots om geld van anderen aan te nemen of om bij de instanties aan te kloppen. Zijn gezondheid en kwaliteit van leven gaan achteruit."

"Vele van onze ouderen hadden destijds het idee dat werkgevers zich wel zouden bekommeren om hun pensioen. Maar helaas, de werkgevers wilden zo goedkoop mogelijke arbeid en een goed pensioen voor de werknemers had minder prioriteit dan de winsten die ze konden maken. Nu deze grote groep mensen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, worden ze opnieuw, dit keer door de overheid, in de steek gelaten en anders behandeld dan de ouderen die hier wel zijn geboren."

”Als het minimumloon naar 14 euro gaat, betekent dat dat de AOW ook omhoog gaat, omdat deze gekoppeld is. Ik vind het belangrijk dat we goede regelingen treffen waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Ongeacht of je in Nederland bent geboren. Je hebt recht op een fatsoenlijk bestaan. Daarom strijd ik mee Voor 14. Ik ga naar acties en ik spreek tijdens bijeenkomsten om zo veel mogelijk mensen mee te nemen in de strijd. Alleen gaan we het niet redden, samen wel. Doe ook mee. Laat je stem horen."

Font size