Hoe gaan we dit bereiken?

Answer

De eerste stap is gezet door bestaanszekerheid op de politieke agenda te zetten, maar we zijn er nog niet. Met woorden alleen bereiken we ons doel niet. Door druk uit te oefenen op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, politici en grote bedrijven wel. Samen kunnen we Nederland sterker en eerlijker maken. Samen moeten we onze stem laten horen voor een goede invoering van de nieuwe Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML), gekoppeld aan 60% van het mediane loon. Hoe groter de beweging, hoe minder armoede. Teken onze oproep!

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.