Hoe denken kiezers en maatschappelijke organisaties over de verhoging?

Answer

Uit enquêtes blijkt keer op keer dat er onder kiezers brede steun is voor onze eis voor een forse verhoging van het minimumloon. Die steun neemt alleen maar toe. Slechts 13% van de kiezers vindt het minimumloon hoog genoeg, bleek begin dit jaar (dat was na de verhoging per 1 januari 2023). Onder de VVD-kiezers vindt slechts 27% het minimumloon hoog genoeg; bij de overige partijen is dit nog lager. Ook vindt 79% dat het minimumloon voortaan mee moet stijgen met alle overige lonen. Dat is precies wat we willen bereiken met de koppeling aan 60% van het mediane loon.

De Commissie Sociaal Minimum, ingesteld op initiatief van Pieter Omtzigt, heeft onlangs vastgesteld dat een forse verhoging nodig is van het sociaal minimum. De commissie adviseert onder meer een verhoging van het minimumloon en de bijstand. Ook de directeur van het CPB vindt het een goed idee om het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verder te verhogen. De Nationale Ombudsman waarschuwde vorig jaar oktober dat mensen met een minimuminkomen steeds meer in de knel komen. “Ik vind het heel belangrijk dat er nu haast wordt gemaakt met een toereikend sociaal minimum voor iedereen”, schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer. Directeur Arjan Vliegenthart van het NIBUD pleit voor verhoging van uitkeringen en minimumloon.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.