Nov 2020, motie aangenomen: PvdA, GL, SP, CDA, Jouw Haarlem, Actiepartij, OPH, Trots, Christenunie en Jouw Haarlem stemmen Voor 14

Latitude: 52.387388 Longitude: 4.646219

Font size