02 aug, 2019

Voor 14 staat voor gelijkwaardigheid en solidariteit

Onze strijd voor een minimumloon van 14 euro is een strijd voor een eerlijk Nederland voor iedereen. Wij staan voor gelijkwaardigheid en solidariteit. Wij zijn wakker en staan op tegen iedere vorm van onderdrukking. De grote ongelijkheid in Nederland wordt vooral gevoeld door de arbeider, door vrouwen, door mensen die lichamelijk niet voldoen aan de norm en door mensen van kleur. Daarom bouwen wij aan een sterke beweging die feministisch en antiracistisch is, en strijdt tegen iedere vorm van onderdrukking.

Op dit moment hebben grote bedrijven in Nederland het voor het zeggen, het grote geld heeft het voor het zeggen. Daarom hebben 2 miljoen mensen geen fatsoenlijk inkomen. Ondertussen worden wij door sommige politici tegen elkaar uitgespeeld. Er wordt gewezen naar mensen met een uitkering, asielzoekers en arbeidsmigranten als oorzaak van de oneerlijkheid. Zolang veel mensen dat verhaal geloven, blijven we verdeeld en wint het grote geld, de grote bedrijven. Zij kunnen onverstoord hun zakken vullen.


Als we dit niet langer willen pikken, en willen dat het weer over mensen gaat in plaats van over het grote geld, moeten we in een nieuw verhaal geloven. Voor 14 gelooft in het verhaal van samen sterk zijn. Samen met de ander, die hetzelfde meemaakt, een vuist maken tegen de schaamteloze verrijking van de grote bazen. Wij strijden voor een Nederland waar iedereen, ongeacht afkomst, kleur, seksuele voorkeur, religie, opleidingsniveau etc. mee kan doen. Waar iedereen vrij is en gelijkwaardig en waar je een fatsoenlijk en menswaardig bestaan niet hoeft te “verdienen”.  Waar mensen voorop staan in plaats van bedrijven. Wij kunnen samen Nederland zo maken!

Font size