Als het minimumloon omhoog gaat, dan gaan de uitkeringen ook omhoog. Dan wil toch niemand meer werken?

Answer

Als het minimumloon stijgt met 30%, stijgen de uitkeringen ook met 30%. In procenten blijft het verschil gelijk, maar in euro’s wordt het verschil groter. Mensen die vanuit een uitkering gaan werken, houden aan het einde van de maand meer euro’s over en kunnen fatsoenlijk leven.

Ook mensen met een uitkering willen meedoen, bijdragen en erbij horen. Zij doen dit vaak al door allerlei werk te doen waar zij geen loon voor krijgen in bijvoorbeeld verpleeghuizen, buurthuizen of op straat. Zij hebben recht op een leefbaar inkomen. Mensen die niet werken vanwege allerlei zaken (ziekte, faillissement, ongeluk, etc.) hebben in een rijk land als Nederland ook het recht om rond te kunnen komen. Door te wijzen naar mensen met een uitkering lijkt het alsof daar het geld valt te halen. Maar het grote geld en het grote onrecht zit bij de grote bedrijven. Zolang wij naar elkaar blijven wijzen, lachen de CEO’s en aandeelhouders van grote bedrijven ons uit. In de afgelopen jaren betalen zij steeds minder belasting en er is niemand die ze ter verantwoording roept. Dat gaan wij dus veranderen.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.