17 jun, 2020

Morgen 18 juni: Voor 14 actie Tweede Kamer!

Voor 14 voert morgen, donderdag 18 juni, actie in Den Haag bij de ingang van de Tweede Kamer. Daar vergadert op dat moment de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over armoede- en schuldenbeleid.

Wil je meedoen met deze actie? Scroll dan naar onder voor meer informatie

 

In 2017 leefden bijna 600.000 huishoudens onder de lage-inkomensgrens. Dat is 8,2% van het totaal aantal huishoudens. In 2016 lag dit percentage op 7,9%. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV:

‘Het is inmiddels aan steeds meer mensen duidelijk dat er een verhoging van het minimumloon moet komen. Het is een kwestie van politieke wil om de welvaart in Nederland eerlijker te verdelen, zodat iedereen meeprofiteert in goede tijden, en in slechte tijden niet aan zijn lot wordt overgelaten met een onleefbaar inkomen.’

Politieke wil

Uit een analyse van de FNV blijkt dat verhogen van het wettelijk minimumloon naar 14 euro heel goed mogelijk is. Mensen die op of rond het wettelijk minimumloon verdienen moeten zo snel mogelijk perspectief krijgen op een leefbaar inkomen. De FNV gaat hierover graag het gesprek aan met politiek Den Haag.

Onderzoek

De FNV stelt dat een hoger minimumloon veel mensen uit de armoede kan halen. Dit geldt niet alleen voor werkende mensen maar ook voor uitkeringsgerechtigden, zoals mensen met een bijstandsuitkering en met een AOW. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de verhoging van het minimumloon en de effecten daarvan op de werkeloosheid en armoedebestrijding. Zo deed NIBUD in april van dit jaar, in opdracht van de FNV, onderzoek naar het effect van een stijging van 10 euro naar 14 euro op het besteedbaar inkomen.

Groeiende armoede

Het aantal werkende armen is de laatste jaren alleen maar toegenomen. De ontwikkeling van het minimumloon, in 1969 onder meer ingesteld voor behoud van koopkracht, is achtergebleven bij de gemiddelde loonontwikkeling in Nederland. Het minimumloon is gedaald van circa 65% van het gemiddelde loon (bij invoering) naar minder dan 45% van het gemiddelde inkomen in 2015.

Actievoeren in coronatijd

De actie vindt plaats met inachtneming van alle voorschriften van het RIVM. Voor de Tweede Kamer zijn er maximaal 30 deelnemers en wordt er onderling 1,5 meter afstand gehouden.

Dit is een bewerkte versie van het persbericht van FNV. Het originele bericht lees je hier

Wil je graag meedoen met deze actie morgen? Dat kan!

Bel of mail naar onze organizer Ruben Bres: 06 11 285 808 of [email protected]

De actie vindt plaats op het Plein, in de ochtend van 8.30u tot 9.30u.

Kun je morgen niet meedoen maar wil je je wel aansluiten bij onze beweging?

Scroll dan naar onder en vul het aanmeldformulier in:

Font size